Interim Manager - Menadżer do wynajęcia

Wynajmij mnie

Janusz Pietruszyński

Interim Manager
Menadżer do wynajęcia

Jako Interim Manager współpracuje z firmami na różnych etapach rozwoju; najczęściej start up lub spółki z branż o dużym potencjale wzrostowym. Do poszczególnych projektów wnoszę doświadczenie w przygotowywaniu, wdrażaniu oraz realizacji planów strategicznych i operacyjnych, doświadczenie w organizacji i optymalizacji działalności spółek.

  • Moje specjalizacje Zarządzanie, Restrukturyzacja, Sprzedaż
  • Moje lokalizacje Warszawa - Trójmiasto - Lublin
  • E-mail kontakt@januszpietruszynski.pl
  • Skontaktuj się ze mną +48 664 451 092
  • Model współpracy B2B

Interim Management to forma outsourcingu funkcji menedżerskiej, polegającego na oddelegowaniu na zewnątrz organizacji określonych uprawnień, w celu poprawienia skuteczności i efektywności zdefiniowanych procesów biznesowych. Moja praca w roli Interima zorientowana jest na wypracowanie z zespołem Klienta konkretnych celów, które wcześniej były nieosiągalne lub trudne do realizacji ze względu na wewnętrzne uwarunkowania personalne.

Mówiąc wprost – interim to indywidualne usługi doradcze rozszerzone o dostarczenie konkretnych rezultatów i zapewnienie ich stabilności. Interim Manager przynosi do przedsiębiorstwa wiedzę i zachowania niezbędne do wykorzystania narzędzia, które ten rezultat umożliwiają. Interim managera wynajmuje się na określony czas lub do wykonania określonego zadania. Jako osoba z zewnątrz, która została zatrudniona do zrealizowania konkretnego celu mogę łatwo przeprowadzać niepopularne zmiany (zmiany regulaminu wynagradzania i organizacji pracy, reorganizację działów, zwolnienia pracowników), bo nie muszę liczyć się z wewnętrznymi układami w firmie, zobowiązaniami, koligacjami itd. Charakterystyczną cechą Interim managementu jest rozwiązywanie problemów biznesowych przez zdefiniowanie problemu, bieżący monitoring działań, wdrożenie zmian i wprowadzenie wiedzy do przedsiębiorstwa (przekazanie umiejętności) oraz powiązanie honorarium Interim managera z końcowym efektem jego pracy.

Zapraszam do kontaktu prv przez Linkedin

Moje kompetencje

Cięcie kosztów operacyjnych
Skuteczny efektywny marketing
Poprawianie procesów biznesowych
Trudne decyzje personalne
Podkręcanie wyników sprzedaży
Zmiany organizacyjne

Skontaktuj się ze mną

Formularz kontaktowy