Janusz Pietruszyński: Coraz więcej firm sięga po menadżerów do wynajęcia

Obserwuj mój blog i poznaj korzyści wynikające z działania w firmie Interim Managera

  1. Kim jest Interim Manager?
  2. Ile kosztuje wynajęcie Interim Managera?
  3. Czy wynajęcie interim managera jest bardzo kosztowne?

Interim Manager – menadżer do zadań specjalnych

Niektóre procesy biznesowe wymagają specjalistycznej wiedzy eksperckiej, aby ich realizacja zakończyła się sukcesem. Firmy często nie dysponują kompetencjami, które umożliwiłyby efektywne i bezbłędne przeprowadzenie skomplikowanych projektów, takich jak restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy wdrożenie nowych projektów – kampania reklamowa, wdrożenie nowej usługi, wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej.

Interim management to innowacyjna forma zarządzania, polegająca na czasowym wynajęciu wysokiej klasy eksperta, który posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych projektów biznesowych, rozwiązuje palące problemy, wyciąga biznes z kryzysu i opuszcza przedsiębiorstwo jako sprawnie funkcjonujące.

Interim management to popularna na świecie, nowoczesna i efektywna forma zarządzania, którą od niedawna praktykuje się również na polskim rynku. Ze względu na stosunkowo krótką historię istnienia w naszym kraju, pojęcie to często mylone jest z klasycznymi usługami oferowanymi przez doradców. Warto zatem na początku przywołać kluczowe, charakterystyczne cechy, stanowiące o istocie tego unikalnego narzędzia interwencji biznesowej.

Zarządzanie tymczasowe – sprawnie, szybko, skutecznie

Interim management jest działaniem o zdefiniowanym celu, realizowanym w określonych ramach czasowych przez osobę fizyczną – interim managera, wewnątrz organizacji. Fundamentalnym celem wykorzystania tego rodzaju narzędzia zarządzania jest usprawnienie procesów biznesowych i osiągnięcie w wyniku tego konkretnych rezultatów, wyrażonych np. podniesieniem wartości przedsiębiorstwa. Firma nawiązuje współpracę z interim managerem, aby w ściśle określonym czasie wdrożył istotne zmiany, rozwiązał palący problem, pomógł wyjść z poważnego kryzysu bądź rozwinął strategię, przyczyniając się do usprawnienia i poprawy kondycji biznesu.

Janusz Pietruszyński – wynajmij mnie do swojej firmy

„Tym, co odróżnia moje usługi od doradztwa to kompleksowość usługi i zakres zaangażowania. Jako Interim manager biorę pełną odpowiedzialność za swoje działania, partycypując zarówno w ryzyku, jak i zysku, wynikającym autonomicznie z decyzji podejmowanych w czasie realizowanego kontraktu. Początek współpracy przedsiębiorstwa z interim managerem może przywoływać skojarzenia z konsultingiem. Punktem wyjścia jest bowiem analiza sytuacji firmy, diagnoza problemów i rekomendacja możliwych rozwiązań. Na tym jednak kończy się rola doradcy, natomiast interim managera dopiero wtedy się zaczyna. Nie tylko proponuje rozwiązania, ale również biorę odpowiedzialność za ich wdrożenie. Nadzoruje implementację rekomendowanego planu działania, monitoruje efekty, w razie potrzeby koryguje i weryfikuje początkowe założenia. Ponieważ jestem rozliczany z rezultatów swojej pracy, oferuje przedsiębiorstwu swoje pełne zaangażowanie, a przede wszystkim daje gwarancję, że cel zostanie osiągnięty”