Interim Manager vs Doradca-Konsultant. Zobacz na czym polega różnica

1. Czym się różni praca interim managera od usług oferowanych przed doradców?
2. Model współpracy z interim managerem
3. Jak znaleźć i wynająć interima

Interim management, choć jest cenionym i skutecznym narzędziem biznesowej interwencji ze względu na stosunkowo krótką historię istnienia w naszym kraju często mylony jest z klasycznymi usługami oferowanymi przez doradców. Przyglądamy się w takim razie głównym różnicom pomiędzy tymi usługami.

Rola interim managera jest błędnie rozumiana, np. bywa mylona z rolą project managera, konsultanta czy managera zatrudnionego na umowę czasową.  Tym, co odróżnia tymczasowe zarządzanie od doradztwa jest kompleksowość usługi i zakres zaangażowania. Interim manager bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania, partycypując zarówno w ryzyku, jak i zysku, wynikającym autonomicznie z decyzji podejmowanych w czasie realizowanego kontraktu. Początek współpracy przedsiębiorstwa z interim managerem może przywoływać skojarzenia z konsultingiem. Punktem wyjścia jest bowiem analiza sytuacji firmy, diagnoza problemów i rekomendacja możliwych rozwiązań. Na tym jednak kończy się rola doradcy, natomiast interim managera dopiero wtedy się zaczyna. Nie tylko proponuje on rozwiązania, ale również bierze odpowiedzialność za ich wdrożenie. Nadzoruje implementację rekomendowanego planu działania, monitoruje efekty, w razie potrzeby koryguje i weryfikuje początkowe założenia. Ponieważ jest rozliczany z rezultatów swojej pracy, oferuje przedsiębiorstwu swoje pełne zaangażowanie, a przede wszystkim daje gwarancję, że cel zostanie osiągnięty.

Doświadczenia zdobyte przy dotychczasowych projektach typu „menadżer do wynajęcia” pokazały jak ważna jest silna i zrównoważona osobowość interima.  Skala trudności powierzanych mi zadań, towarzyszące im prawie zawsze decyzje personalne, presja na końcowy efekt ze strony właściciela z jednoczesną presją zespołów pracowniczych oczekujących utrzymania stanu „constans” , to wszystko sprawia, że praca doradcy/konsultanta wydaje się zadaniem o znacznie mniejszym poziomie emocji – podkreśla Janusz Pietruszyński, Interim Manager (Menadżer do wynajęcia)

 

Niewątpliwie unikatową korzyścią wynikającą z zaangażowania interim managera do przeprowadzenia skomplikowanego procesu biznesowego czy rozwiązania problemu, z jakim boryka się firma, jest gwarancja efektywności i wysokiej jakości działań. Podstawą możliwości składania tego rodzaju deklaracji jest doświadczenie i wiedza zatrudnianego eksperta, która pozwala mu nie tylko osiągać zamierzone cele, ale również przewidywać rezultaty swojej pacy.

Chociaż usługa interim managera wydaje się na pierwszy rzut oka kosztowna i ekskluzywna, w rzeczywistości przynosi oszczędności. Wynagrodzenie interim managera w niektórych wypadkach osiąga 250% pensji etatowego pracownika, klient nie ponosi jednak innych kosztów zatrudnienia – podatków i świadczeń. Ponadto płaci za realny czas pracy managera tymczasowego, z wyłączeniem urlopu czy zwolnień lekarskich. Często wysokość wynagrodzenia interim managera uzależniona jest od zysku osiągniętego dzięki współpracy. Przedmiotem oszczędności jest również czas, którego przedsiębiorca nie traci na szkolenie nowego członka kadry i wdrażanie go w życie firmy. W tym świetle kalkulacja kosztów wypada często na korzyść zatrudnienia interim managera.

Dodatkowym atutem jest niezależność interim managera. Zaangażowanie zewnętrznego eksperta w sprawy firmy pozwala uzyskać obiektywny i świeży punkt widzenia, zobaczyć problem od innej strony, dostrzec mocne strony tam, gdzie pozornie nie dzieje się nic spektakularnego. Z tego względu zatrudnienie takiej osoby nawet w stabilnej sytuacji, kiedy potencjalnie nie ma nic do naprawienia, może przynieść bardzo korzystne rezultaty i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności biznesu. Osoba z zewnątrz stoi ponadto na neutralnym stanowisku wobec polityki firmy, układów sił i relacji personalnych w firmie, dlatego łatwiej jest jej postawić obiektywną diagnozę i podjąć niepopularne decyzje, jeśli wymaga tego dobro całego przedsiębiorstwa.

 

Bez wątpienia jeszcze jedną wartością dodaną mojej pracy w roli interima jest transfer wiedzy. Czasowe wynajęcie eksperta pozwala pracownikom wszystkich szczebli, w tym zarządczego, czerpać z doświadczenia i wiedzy eksperta. Zdarza się, że jako interim manager jestem wynajmowany do wsparcia etatowego managera i przygotowanie go do realizacji analogicznych procesów samodzielnie w późniejszym czasie, już po wygaśnięciu mojego kontraktu. 

 

Informacja dla firm poszukujących interima
kontakt@januszpietruszynski.pl