Kim jest Janusz Pietruszyński? (interim manager – menadżer do wynajęcia)

Audytuję istniejące organizacje, struktury i realizowane w nich procesy. Przygotowuję rekomendacje usprawnień.

Konsultuję projekty, koncepty, pomagam odpowiadać na ważne pytania. Doradzam dobrze wydawać pieniądze. I mądrze zatrudniać ludzi.

Wspieram managerów w rutynie zarządzania. Jestem doświadczonym doradcą.

Prowadzę szkolenia. Pomagam odkryć rozwiązania, dzielę się sprawdzoną wiedzą, kształtuję umiejętności. Skutecznie wdrażam nowych pracowników.

Rozwiązuję problemy. Wyręczam właścicieli i menadżerów w trudnych decyzjach personalnych.