Janusz Pietruszyński: Do czego Twojej firmie będzie potrzebny Interim Manager?

Interim Manager to nie jest żadne nowe zjawisko w światowej gospodarce. Już w latach 70-tych ubiegłego wieku pojawiło się na rynku zapotrzebowanie na wysokiej jakości specjalistów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, którzy jednocześnie nie byli pracownikami etatowymi, ale managerami do wynajęcia na określony czas lub do realizacji konkretnego zadania.

Interim Manager – historia branży

Po raz pierwszy tacy specjaliści zaczęli działać w latach 70-tych ubiegłego wieku w Holandii. Było to przede wszystkim podyktowane rosnącymi kosztami pracy, zwłaszcza wobec restrykcyjnego prawa pracy, które nakładało na pracodawców obowiązek płacenia wysokich odpraw zwalnianym pracownikom.
To niemal wymusiło pojawienie się na rynku wysokiej jakości specjalistów – managerów, których można było nie zatrudniać na etat, ale wynająć na konkretny czas lub wykonanie postawionego zadania. Rynek szybko zweryfikował takie działania bardzo korzystnie. Zapotrzebowanie na tego typu usługi okazało się bardzo duże.
Dlaczego? Ponieważ na takim rozwiązaniu wygrywają obie strony: pracodawca, pomimo wyższych stawek jednostkowych nie musiał płacić odpraw i miał zagwarantowany rezultat, dla którego zatrudniał Interim Managera. Natomiast Interim Manager otrzymuje wyższe wynagrodzenie za swoje wysokie kompetencje, ale partycypuje również w ryzyku oraz sukcesie u pracodawcy.

Interim Manager – kondycja branży w Polsce

Przykładem trafności takiego typu działania są rynki już gospodarczo rozwinięte, jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy. Tam szacuje się, że jako Interim Managerowie pracuje nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Interim manager może pracować w firmie tylko przez kilka miesięcy, ale to wystarczający czas, aby dokonać skutecznej interwencji biznesowej. Dobry interim potrafi szybko się wdrożyć, łatwo przyswaja rytuały operacyjnej w firmie, skutecznie wdraża zlecone do wdrożenia zmiany. Przykładem takiej interwencji biznesowej jest wdrożenie nowej osoby na stanowisko kierownicze, pracownika wyłonionego w ramach wewnętrznej rekrutacji, potrzebującego szybkiej pomocy w przejmowaniu poważniejszych zadań w firmie – wyjaśnia Janusz Pietruszyński z firmy Koncept Konsulting oferującej menadżerów do wynajęcia w różnych specjalizacjach.

 

Interim Manager – same korzyści dla Twojej firmy

Warto wiedzieć, że zatrudnienie interim managera jest dla firmy jedynie kosztem czasowym, ściśle związanym z efektem i okresem jego pracy. Co ważne Interim Manager nie generuje dla firmy dodatkowych kosztów pracowniczych (ubezpieczenia, podatki, czy chociażby szkolenia), tak jak w przypadku etatowego pracownika.
Dlatego jak widać, z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa, współpraca z Interim Managerem to realne korzyści pozwalające ograniczyć koszty.
Obecnie w Polsce mamy na rynku kilkuset wysokiej jakości managerów, którzy działają w formule Interim Manager. To z reguły przedstawiciele wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, posiadający doświadczenie zdobyte w Polce i za granicą oraz ścieżkę zakończonych sukcesami wielu wdrożonych projektów.